HAMeren’s historie

På EDR Aalborg afdelingens generalforsamlingen i februar 2015 foreslog jeg, at bestyrelsen begyndte at kommunikere med medlemmerne via email, som et effektiv middel, da kun op til 25% benytter sig af Repeaternyt udsendelsen om mandagen, og et ukendt antal  læste det via OZ8JYL hjemmesiden. Indholdet i repeaternyt er ikke særlig omfangsrigt og kunne trænge til et nyhedsbrev som supplement. Via email er man sikker på at nå ud til alle, der har en email konto og ønsker at blive orienteret . Det ønskede bestyrelsen ikke, så jeg foreslog om jeg på eget initiativ udsendte et nyhedsbrev, som så også kunne indeholde tekniske artikler, detaljeret anmeldelse af foredrag og andet stof af fælles interesse. Det blev accepteret at jeg startede herpå. Så god så vidt og de første 7 numre af HAM’eren udkom, med pæn ros og glæde over mit initiativ,  men da jeg udsendte HAM’eren nr. 8 på gaden startede balladen, idet jeg stille spørgsmål til EDR Aalborg afdelings stilling og rolle i forhold til Nystart initiativet, idet formanden stod nævnt på deres hjemmeside både som formand for EDR Aalborg og som enkeltperson. Det kom der aldrig en afklaring på.
I den forløbne tid fulgte flere HAM’eren udgaver uden problemer men så begyndte bestyrelsen gentagne gange I bestyrelses referater, at ytre sig om behov for censur med hensyn til hvad jeg måtte skrive om, samt andre anklager. Den form for censur nægtede jeg over for bestyrelsen at følge, da min indlæg er skabt på bagrund af drøftelser med andre medlemmer, der var bekymrede, og jeg derfor var en slags talerør overfor bestyrelsen. Man bragte også anonyme henvendelser fra et medlem i et meget “farvestrålende sprog”. Jeg ville som bestyrelse have afvist et sådan klage.
Nok om dette forløb. Jeg løste problemet som beskrevet på forsiden af denne hjemmeside ved at fjerne al reference til OZ8JYL og udsende HAM’eren som Nyhedsbrev fra OZ7OU.
Som fodnote kan jeg da sige at der ingen konflikt er mellem mig og bestyrelsen og fra det seneste bestyrelses referat står der tydelig at:
HAMeren er uden for bestyrelsens virke, men vil gerne gøre brug af denne til at udsende information til vores medlemmer i det omfang dette skønnes nødvendig. Og ellers må redaktionen bag HAMeren indhente sit nyhedstof som andre frivillige aviser. Det må helt klart være medlemmernes interesse at nyhedsstof formidles på bedste vis uanset om der er tale om HAMeren eller Repeaternyt om mandagen.”
En god og værdig afslutning på et formelt problem, som jo blev løst ved mit initiativ om at fjerne referencen til OZ8JYL, så jeg glæder mig til et godt samarbejde fremover.
Det har den forløbne frem til denne opdatering klart bevist.
 Denne side revideret og forkortet 3/11/2016
OZ7OU Kurt PoulsenKurt 2014